Je kan als ouder van een leerling studiebegeleiding laten geven door leerlingen van de school.

Waarom zou je dit doen?

Natuurlijk zijn er criteria om te kunnen fungeren als lesgever.

Bij aanmelding vragen wij dat ouders en leerlingen akkoord gaan met een gedragscode.

Ja, ik wil studiebegeleiding voor mijn zoon/dochter!


Voornaam ouder: Familienaam ouder:

Straat:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Voornaam leerling: Familienaam leerling:

Leerling uit klas: . Studiegebied:

Vak(ken) waarover ik studiebegeleiding wens aan te vragen: (max. 4)

Vak 1:

Vakleerkracht:
Schets het probleem:

Vak 2:
Vakleerkracht:
Schets het probleem:

Vak 3:
Vakleerkracht:
Schets het probleem:

Vak 4:
Vakleerkracht:
Schets het probleem:Ik kan de leerling-lesgever thuis ontvangen Ja Nee

Voorkeur voor een lesgever (op basis van vorige ervaringen) (optioneel)

Ik heb de gedragscode gelezen en ik ga ermee akkoord


(Er wordt een bevestigingsmail gestuurd)